U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Financien


Delen via sociale media


Jai Jagannatha!

De publicatie van de jaarstukken gebeurt volgens de Statuten.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van

    baten en lasten over het geëindigde boekjaar op.

3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.

 

Stichting Bhakti Holland ontvangt geen subsidies. Alle activiteiten worden gefinancierd uit vrijwillige donaties die volledig ten goede komen aan onze activiteiten. Een bijdrage voor project(en) wordt gevraagd, wanneer er sprake is van specialistische hulp van derden die worden ingehuurd om de Stichting te ondersteunen. Ook de kosten voor huisvesting, gas en licht worden maandelijks door schenkingen en donaties gefinancierd.