U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Delen via sociale media


Jai Jagannatha!

Algemene Voorwaarden voor deelname kraam 
Ratha Yatra Festival 2018

1.1 Aanmelding

 •  Het Ratha Yatra Festival vindt plaats op zondag 15 juli 2018 van 13.00 tot 19.00 uur.
 • Aanmeldingen dienen via het aanmeldingsformulier te worden gedaan. Deze kunt u terug mailen naar info@bhaktiyogacenter.nl
 • Op het aanmeldingsformulier kunt u specifieke wensen aangeven. De organisatie doet haar uiterste best  hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat alle wensen worden ingewilligd.
 • Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd door de organisatie
 • Aanmelding geeft niet automatisch recht op deelname. Pas na schriftelijke bevestiging en voldoen van 50% van het totaal factuurbedrag is het recht op een plaats definitief en bindend.
 • De activiteit of het product waarmee u zich aanmeld is gelijk aan wat u op het  Rathyatra festival aanbiedt. Zo kan de organisatie in de gaten houden of het aanbod gevarieerd is. Indien u een ander product wilt aanbieden dan op uw aanmelding vermeld dient u daar toestemming voor te vragen aan de organisatie tot 30 dagen voorafgaand aan het festival.
 • Het is niet mogelijk om een kraamplaats te delen of te ruilen zonder toestemming van de organisatie.
 • In heel dit proces en op de dag van het festival zijn Soenita dasi en Madhusmita devi dasi uw contactpersonen. Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar info@bhaktiyogacenter.nl. Nadat uw aanmelding definitief is ontvangt u een telefoonnummer waarop de contactpersonen op de dag van het festival te bereiken zijn.  

1.2 Annulering

 • Annulering van een kraam is alleen mogelijk wanneer dit per mail en gedateerd geschiedt.
 • Bij een annulering tot 30 dagen vóóaanvang van het festival wordt 20 % van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Bij een annulering later dan 30 dagen vóóaanvang van de markt zijn wij genoodzaakt om het totale factuurbedrag in rekening te brengen.

1.3Betaling

 • Het is verplicht minimaal 50% van het totaalbedrag binnen de betalingstermijn te betalen. Het betaaltermijn wordt na aanmelding gecommuniceerd. U mag ook het totaalbedrag gelijk overmaken. Indien u ervoor kiest om vooraf slechts 50% van het factuurbedrag te betalen, zal het resterende som voordat de festival begint opgehaald worden door de contactpersonen (hiervoor genoemd). Houdt u uw restbetaling gereed alstublieft.
 • Indien uw aanbetaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn komt uw deelname 1 dag na het betaaltermijn automatisch te vervallen.

1.4 Kramen

 • U krijgt vooraf d.m.v. een schema te zien welke standplaats u wordt toegewezen. Hierover kan niet gediscussieerd worden. Wensen kunnen op het aanmeldingsformulier aangegeven worden. Deze zullen waar mogelijk meegenomen worden.
 • De kosten voor het huren van een Ratha Yatra kraam kunnen verschillen naar gelang het product of dienst dat wordt aangeboden. De kosten van elk kraam zijn na goed overleg met de organisatie bepaald en daarom niet discutabel.
 • Onze kramen hebben de afmetingen van een grote marktkraam (5 meter bij 1,2 meter).  
 • De organisatie is te allen tijde gerechtigd om de indeling van de kraampjes te wijzigen. U zult daarvan natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld.
 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s en obstakels.
 • Indien u te laat arriveert zonder de contactpersonen hiervan op de hoogte gesteld te hebben, dan zal uw kraam vervallen aan de organisatie zonder restitutie van betaling aan de huurder. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie/contactpersonen.
 • Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.

1.5Elektriciteit

 • Als u stroomvoorzieningen nodig heeft, dient u zich vooraf hiervoor aan te melden via het aanmeldingsformulier.
 • Bij gebruik van elektrische apparatuur maakt u uitsluitend gebruik van goedgekeurde en geaarde kabels. Na goedkeuring hiervan, wordt u op het stroomnet aangesloten.
 • U zorgt zelf voor een kabelhaspel met een minimale lengte van 25 meter.
 • Er wordt door de gemeente en brandweer op veiligheid gecontroleerd. Dit is inclusief tenten en zeilen. Bij ondeugdelijk gebruik in wat voor een vorm dan ook, zal u verzocht worden de zaken direct te verbeteren of te verwijderen.
 • Heeft u uiteindelijk meer stroom verbruikt dan dat er was geschat, dan wordt het meerverbruik bij de geregistreerder huurder  in rekening gebracht.
 • Water is op het festivalterrein aanwezig.

1.6 Horeca

 • Verkoop van drank en etenswaar is niet toegestaan, tenzij hier vooraf toestemming voor is verleend door de organisatie.
 • Indien u etenswaren gaat bereiden en verkopen, dient  u de recente wet- en regelgeving van de Voedsel- en Warenautoriteit in acht te nemen. Dit geldt ook  voor de brandveiligheid en aansprakelijkheid. Informatie hierover vindt u op de site van de Voedsel- en Warenautoriteit.
 • Maakt u gebruik van apparatuur voor het bereiden van gerechten, dan zorgt u zelf voor een goedgekeurde brandblusser die ter plekke beschikbaar is. Deze is voorzien van een keuringssticker, bevat minimaal 2 kg poeder en is geschikt voor klasse A, B, C en E.
 • Er mag absoluut geen alcoholische dranken, vlees, vis en producten met ei worden verkocht.

1.7 Het inrichten van uw kraam

 • Op zondag 15 juli 2018 is het marktterrein vanaf 9.00 uur toegankelijk voor het  opbouwen/inrichten van uw plek/kraam. Uiterlijk om 11.00 uur moet het marktterrein vrij zijn van auto’s en/of busjes (obstakels). Per marktkraam mag er één auto geparkeerd worden achter de kraam.
 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en voorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan. Eventuele schade wordt verhaald op de geregistreerder huurder.
 • De kraam mag niet verplaatst worden.

1.8 Tijdens het Rath Yatra festival

 • Aanwijzingen van mensen van de organisatie en contactpersonen worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van het festival zonder restitutie van reeds betaalde huurkosten.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming vóóafloop van het festival de kraam te ontruimen.
 • Het is niet toegestaan om tijdens het festival auto’s en/of busjes op het festivalterrein te parkeren; ook niet om tussentijds te bevoorraden.
 • Muziek vanuit uw eigen kraam is niet toegestaan.  Dit om overlast te voorkomen.
 • De kraam dient verzorgd en opgeruimd uit te zien. Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht te worden opgeborgen.
 • De kraam dient te allen tijde bemenst te zijn.
 • De organisatie doet haar uiterste best het festival te laten slagen, binnen de mogelijkheden. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het commercieel resultaat van de deelnemer. Restitutie of schadevergoeding wordt niet uitgekeerd als gevolg van tegenvallende inkomsten of tegenvallende bezoekersaantallen. Het is daarom niet mogelijk om de organisatie aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek of deelnemers.

1.10      Na afloop van het  Ratha Yatra festival

 • Om 19.00 uur is het Ratha Yatra festival afgelopen. Dat betekent dat de kramen direct daarna worden afgebouwd. De huurder zorgt ervoor dat de kraam tijdig is opgeruimd. Is uw kraam niet tijdig leeg, dan is dit uw eigen risico. 
 • Laat uw gebruikte plek netjes achter. U dient zelf uw vuilnis, ook lege flessen en karton, af te voeren. Indien dit niet gebeurt, kunt u beboet worden (€50).

1.11 Overig

 • De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook.
 • De organisatie van Ratha Yatra is niet aansprakelijk voor schade/omzetderving als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.
 • Indien het festival door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, kan de organisatie hier in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie van het festival.