U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Filosofische Achtergrond en Geschiedenis


Delen via sociale media


Jai Jagannatha!

Filosofische Achtergrond en Geschiedenis

Door deel te nemen aan het Ratha Yatra Festival wordt men van slechte karma bevrijd, dat is de belangrijkste reden waarom het over de wereld populair geworden is en omdat het gewoon ontzettend leuk is. Muziek, dans, toneel, klassieke en populaire kunst, exotisch voedsel en meelopen in de parade. Iedereen komt bij elkaar en genieten o.a. van de heilige namen van de Heer en genieten van het Podium Programma met bekende internationale artiesten. Rotterdam is een Multi - Culturele Samenleving. Tijdens dit festival komen zoveel verschillende nationaliteiten bij elkaar om met elkaar samen te zijn.

Ratha Yatra (ratha betekent wagen en yatra betekent letterlijk bedevaart).

Een hindoestaanse feestdag waarop heer Krishna wordt geëerd en waar men door middel van dansen en zingen hun zonden kunnen laten vergeven. Hoogtepunt is het door gelovigen trekken van een processiewagen met de beeltenis van de god Jagannatha (Heer van het Universum) door de stad Rotterdam.

Het hindoeïsme kent vele feestdagen, deze gaan vaak gepaard met muziek, dansen en vrolijke kleuren. Zo ook het Ratha Yatra. Iedereen is gekleed in oranje en gele kleding, de liefdeskleuren.

Met Ratha Yatra wordt de priester, samen met een beeld van heer Krishna, in een kar door de stad getrokken. De kar wordt voorgetrokken door zijn volgelingen, het trekken van de kar staat symbool voor het vergeven van de zonden.

Dit festival speelt zich af rond een tocht met een kar door de stad. Niet zomaar een tocht, maar een parade door de stad waarin Heer Jagannatha (Krishna), Heer Baladeva (Balarama) en Subhadra Maharani (zus van Krishna) een keer per jaar de tempel verlaten om iedereen een kans te geven om Hen te aanschouwen. De processie gaat gepaard met muziek, zang en dans.

Het trekken aan de koorden van de kar symboliseert de uitnodiging aan de Heer om plaats te nemen in ons hart. Het wordt gezegd dat iemand die de Heiligen op deze dag ziet, zeker zal terugkeren naar de spirituele wereld. Hierdoor raakt men verlost uit de cyclus van geboorte – ziekte – ouderdom – dood – wedergeboorte – enz.

Sinds duizenden jaren zijn toegewijden van Heer Krishna naar Jagannatha Puri in India gereisd om deel te nemen aan de jaarlijkse festiviteit genaamd Ratha-yatra, “het Wagenfestival”. Tijdens dit festival verheerlijken de toegewijden het spel en vermaak van Krishna tijdens een optocht van drie kilometer met drie wagens van ongeveer zeventien meter hoog.

In afgelopen jaren zijn reusachtige wagens verschenen in belangrijke steden over de hele wereld, wat vele toeschouwers ervan, temidden van de opwinding en het plezier van de feestelijke happening, heeft doen afvragen: Wat heeft dit allemaal te betekenen? Wie zijn die figuren die op die wagens zitten? En, waar is dit festival vandaan gekomen?

Op het Ratha-yatra festival wordt een ontmoeting herdacht tussen Heer Krishna, de Allerhoogste Godspersoon, en Srimati Radharani, Zijn meest geliefde toegewijde, die plaatsvond toen Ze vijfduizend jaar geleden op aarde waren. Op een keer reisden Heer Krishna, Zijn broer Balarama en Zijn zuster Subhadra op een rijtuig. naar Kuruksetra, India, volgens het vedische gebruik om tijdens een zonsverduistering op een heilige plaats een bad te nemen. Tijdens deze gunstige gelegenheid voegden zich vele grote toegewijden van de Heer zich weer bij Hem, na van Hem gescheiden te zijn geweest.

Hoewel het lijkt alsof de Jagannatha-murti die op de wagen rijdt een houten beeld is, is Hij eigenlijk Krishna Zelf Door Krishna’s genade en alvermogen verschijnt Hij als de Murti om ons de gelegenheid te geven om Hem ondanks onze beperkingen te zien en te dienen. Hoewel niet-toegewijden niet kunnen begrijpen hoe de Murti God kan zijn, onthult de Murti Zich aan degenen die Hem oprecht dienen.

Tot de 17de eeuw was men in het Westen onbekend met Heer Jagannatha en het Ratha-yatra festival. Het was toen dat de eerste Britten naar Puri kwamen en het festival, met zijn indrukwekkende wagens, enorme Murti’s en immense en geestdriftige menigtes, daar zagen. De Engelsen noemden Jagannatha juggernaut, een woord dat al gauw “een overweldigende, onweerstaanbare kracht” ging betekenen.

De Britse kolonisten waren zonder meer onder de indruk van het jaarlijkse Ratha-yatra festival in Puri, maar ze dachten er natuurlijk geen moment aan om het naar Londen te importeren, want ze zagen het als niets meer dan een overijverig vertoon van af-godenverering door de “Hindoe-heidenen”. Het zou worden overgelaten aan iemand die de werkelijke betekenis kende van het woord jagannatha – Heer (natha) van het universum (wat) – om Ratha-yatra niet alleen naar Londen te brengen, maar ook naar New York, Chicago, Los Angeles en andere plaatsen in het Westen.

In het begin van het 20ste  eeuwse Calcutta groeide een trouwe vereerder van Heer Jagannatha op in het huis van Gour Mohan De, een zuivere toegewijde van Heer Krishna. Deze jongen – later bekend als Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, stichter en geestelijk leider van de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn – was vanaf zijn vroege kindertijd een groot toegewijde van Heer Jagannatha en Ratha-yatra. Vanaf vijfjarige leeftijd organiseerde Srila Prabhupada een jaarlijks Ratha-yatra festival in zijn buurt in Calcutta. Zijn vader kocht een Ratha-yatra wagen van één meter hoog voor hem en hielp hem deze versieren, volgens de details van de originelen in Puri. Tijdens Srila Prabhupada’s Ratha-yatra festival, trokken zijn vriendjes de wagen met een touw terwijl Srila Prabhupada chantte, een kleine drum bespeelde en het zingen, dansen en uitdelen van prasadam (vegetarisch voedsel dat aan God geofferd is) leidde. Ieder jaar maakte Srila Prabhupada verschillende verbeteringen op zowel zijn Ratha-yatra wagen als het kinderfestival.

Veel later, in 1965, kwam Srila Prabhupada in opdracht van zijn geestelijk leraar naar de Verenigde Staten om het Krishna-bewustzijn in het Westen te verspreiden. Spoedig nadat de beweging voor Krishna-bewustzijn van start was gegaan, inspireerde Srila Prabhupada de eerste Ratha-yatra die ooit buiten India gehouden werd. Een oude toegewijde herinnert zich: “Het eerste jaar, 1967, huurden we gewoon een open vrachtwagen en gingen van start in het Haight-Ashbury district van San Francisco. We versierden de truck met bloemen, zetten de Murti’s achterop en de meisjes deelden fruit uit. In het begin liep er een flinke menigte met ons mee, en toen we van Haight Street afsloegen, kwam er een kleinere groep mensen met ons mee en gingen we helemaal naar het strand.” Jaar na jaar verspreidden toegewijden het festival naar andere steden.

Nu wordt Ratha-yatra ieder jaar in dozijnen steden over de wereld gehouden. Verschillende burgemeesters hebben speciale Ratha-yatra dagen uitgeroepen. Op een festival in Vancouver, Canada, zei de burgemeester: “Ik hoop dat dit Wagenfestival, één van de grootste historische festivals ter wereld, een jaarlijks gebeuren in Vancouver zal worden zodat we in staat zullen zijn om in enige van de erg belangrijke, oprechte en diepe beginselen van moraliteit te delen die jullie je eigen gemaakt hebben.”